Home Posts tagged ceo
Tám chuyện công nghệ Tin tức

CEO Microsoft khen ngợi Windows 11: đang trên đà thành công ấn tượng, giúp hình dung lại mọi thứ

Satya Nadella thảo luận về Windows 11 trong cuộc họp công bố doanh thu với các nhà đầu tư. Microsoft đã công bố Windows 11 vào tháng trước và hệ điều hành mới này đang vào giai đoạn thử nghiệm cho những người dùng đăng ký chương trình Windows Insider. Bản thân Windows 11 là […]