Home Posts tagged cloud desktop
Đồ chơi số FPT Khám phá Tin tức

Giải pháp Cloud Desktop: Lợi ích vàng cho doanh nghiệp trong thời điểm giãn cách

Cloud Desktop giúp các doanh nghiệp thiết kế không gian làm việc một cách hoàn hảo. Tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà trên mọi nền tảng và thiết bị nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc. Khi tình hình dịch COVID-19 có tầm ảnh hưởng lớn, các doanh nghiệp đồng […]